Arthome Project Sp. z o.o.

Belgradzka 76, 80-288 Gdańsk, Polska
+48 535 996 092, biuro@arthome.com.pl

Arthome Project Sp. z o.o.

Belgradzka 76
80-288 Gdańsk, Polska
+48 535 996 092
biuro@arthome.com.pl

NIP: 9581652073, KRS: 0000386939
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

13 + 6 =