Arthome Project Sp. z o.o.

Belgradzka 76, 80-288 Gdańsk, Polska
+48 535 996 092, biuro@arthome.com.pl

Arthome Project Sp. z o.o.

Kartuska 228A
80-125 Gdańsk, Polska
+48 535 996 092
biuro@arthome.com.pl

NIP: 9581652073, KRS: 0000386939
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

10 + 15 =